Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol I.D. Hooson

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon gweithgar yma yn yr ysgol. Mae rhieni plant o bob oedran yn aelodau o'r Gymdeithas ac maent yn cyfarfod yn aml i drefnu amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a nosweithiau er mwyn codi arian.

Yn y blynyddoedd diwethaf, cynhalwyd Ffeiriau 'Dolig a Haf, Nosweithiau Bingo, Noson Gwis, Helfa Drysor a llu o ddisgos. Rhaid hefyd cofio fod aelodau'r Gymdeithas yn paratoi lluniaeth ysgafn ar adegau cymdeithasol ac yn gwerthu gwisg ysgol hefyd.

Yn ddiweddar, mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi prynu Lle Chwarae ar gyfer disgyblion yr ysgol yn ogystal a chyfrannu'n sylweddol tuag at y cysgodfeydd tu allan i ddosbarthiadau'r Babanod. Y bwriad yw darparu mwy o adnoddau awyr agored ar gyfer y disgyblion yn y dyfodol agos.