Newyddion

Ceisio am Lefydd Ysgol

Yn ystod tymor yr Hydref, bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2017. Yn yr un modd, bydd angen i rieni y plant meithrin newydd wneud cais am le yn y Dosbarth Derbyn.

Er mwyn gwneud hyn, ewch ar wefan Cyngor Wrecsam - www.wrecsam.gov.uk