Croeso i wefan newydd Ysgol I.D. Hooson

Ym Medi 2007, symudodd yr ysgol i safle newydd godidog uwchlaw pentref Rhosllanerchrugog. Mae’n ysgol fodern sydd yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae dros 250 o ddisgyblion yn mynychu’r ysgol ac mae’r niferoedd yn tyfu. Er hynny, mae’n parhau i fod yn ysgol gymunedol glos. Hyderwn y bydd y wefan yn cyflwyno peth gwybodaeth angerheidiol ac yn rhoi blas o fywyd yr ysgol i chi.

Calendr

Darganfyddwch pa weithgareddau sydd yn yr ysgol

Galeri

Dyma rhai o'r sioeau sleids diweddaraf i edrych arnynt

Conwy Blwyddyn 3 2015
Creaduriaid Bach Bl1&2
Bl 1&2 2015
1&2 Mrs G Williams
Amgueddfa Ryfel
Angharad Tomos
Croesoswallt Bl3 a 4
Gweithgareddau Tric a Chlic Derbyn
Fflint 2016
humbnails
'15
Etholiad Ysgol
Y Gofod Blwyddyn 3 & 4 Dosbarth Mr Roberts
Blwyddyn 1&2 Miss Charters
Gwibdaith
Gwlad Thai B1&2
Celtiaid
1&2 Mrs G Williams 2016-2017
Meithrin 2014
1&2 Miss Charters
1 a 2 Miss Davies(2)
1 a 2 Miss Davies 2016
Y Gofod Blwyddyn 3 & 4 Miss Wynn
1&2 Mrs G Williams 2015-2016
Glanllyn
Blwyddyn 1 a 2 Miss Davies
Hall 2014